R & D

UAB „GERA Solutions“ kartu su partneriais įgyvendina projektą „Evoliucinių DI algoritmų, tinkamų sintetinių duomenų generavimui, nustatymas ir sintetinių duomenų generavimo platformos prototipo sukūrimas” (projekto numeris 01.2.1-LVPA-K-856-01-0140)

UAB „GERA Solutions“ kartu su partneriu UAB Binar solutions tęsia įmonės investicijų į MTEP programos įgyvendinimą ir ketina rinkai pasiūlyti naują produktą – sintetinių duomenų generavimo platformą bei specializuotus taikomuosius analitinius servisus, kurie būtų paremti vieninga architektūrine koncepcija bei pažangiausiais mašinų mokymo, neuroninių tinklų ir dirbtinio intelekto algoritmais.

Projekto metu partneriai planuoja įdiegti inovatyvią sintetinių duomenų generavimo platformą, pagrįstą šiuolaikiniais dirbtinio intelekto algoritmais ir metodais. Sintetinių duomenų naudojimas teikia didžiulę naudą daugelyje situacijų ir dirbtinio intelekto projektuose, kai neįmanoma naudoti realių duomenų arba susiduriama su teisiniais ar technologiniais apribojimais. „Gartner“ įtraukė sintetinių duomenų generavimą tarp 29 populiariausių technologijų, o TDWI analitikai sintetinius duomenis pavadino „dirbtinio intelekto deimantais“ ir „didžiausiu AI katalizatoriumi“.

Nepaisant bendro sintetinių duomenų generavimo koncepcijos patrauklumo, egzistuoja nemažai teorinių ir praktinių teorinių neaiškumų, kuriuos planuojama ištirti projekto metu. Visų pirma, nėra vieno metodo, tinkamo generuoti visus galimus duomenų paskirstymus ir duomenų tipus. Dauguma tyrėjų sutinka, kad perspektyviausias požiūris yra generatyvių prieštaringų tinklų (GAN) ir jo variantų (pvz., konvoliucinių GANS) naudojimas.
Projekto partneriai ištirs galimybes sujungti GAN neuroninių tinklų galimybes ir novatoriškus pažangių perkėlimo mokymosi metodus. Šis požiūris leis sukurti sintetinių duomenų rinkinius, kurie pagal savo charakteristikas yra panašūs į tikruosius duomenis.

Projektą vykdo UAB „GERA Solutions“.

Projekto partneris UAB Binar Solutions.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-09-01.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-02-28.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
ES parama projektui skirta pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPAK-856 „Eksperimentas“.