Policy

UAB „GERA Solutions“ viešojo bei privataus sektoriaus organizacijoms teikia IT sistemų kūrimą, priežiūrą ir konsultacijas. Organizacijos tikslas – būti ilgalaikiu partneriu teikiant individualius, kliento reikalavimus atitinkančius sprendimus bei užtikrinti valdomos informacijos saugumą. UAB „GERA Solutions“ išskirtinumas – teikiamų paslaugų / produktų kokybė, darbuotojų kompetencija bei patikimumas.

UAB „GERA Solutions” užsibrėžtus tikslus pasiekia:

 • Analizuodama klientų poreikius, lūkesčius, keliamus reikalavimus, įvertindama turimas kompetencijas ir paslaugų/produktų teikimo galimybes.
 • Vykdydama griežtą paslaugų/produktų teikimo kontrolę.
 • Organizuodama ir vykdydama veiklą, vadovaudamasi patvirtinta kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos politika.
 • Organizuodama darbuotojų praktinį mokymą ir skatindama kelti kvalifikaciją.
 • Su kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos tikslais ir įsipareigojimais supažindindama darbuotojus.
 • Skatindama darbuotojų motyvaciją, iniciatyvumą, atsakomybę už darbo rezultatus.
 • Vykdydama įsipareigojimus suinteresuotoms šalims, siekiant patenkinti jų poreikius ir lūkesčius.
 • Analizuodama ir tobulindama kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos vadybos sistemą.
 • Užtikrindama teisinių ir sutartinių reikalavimų laikymąsi.
 • Apsaugodama organizacijos valdomą ir tvarkomą informaciją, kitus informacijos išteklius nuo tyčinio ar netyčinio sugadinimo, sunaikinimo, vagystės, atskleidimo, falsifikavimo ar iškraipymo.
 • Užtikrindama saugų, tikslų ir efektyvų informacinių sistemų veikimą. Greitai ir patikimai šalindama galimus veiklos sutrikimus.
 • Vykdydama savo veiklą saugo gamtinius išteklius, siekia mažinti neigiamą poveikį aplinkai.
 • Parinkdama ir įgyvendindama adekvačias valdymo priemones nustatytų rizikų mažinimui.
 • Didindama darbuotojų supratimą informacijos saugumo ir aplinkosaugos srityse.

Šios politikos įgyvendinimui UAB „GERA Solutions” sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą integruotą kokybės, informacijos saugumo ir aplinkosaugos valdymo sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO/IEC 27001:2017, LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.

Direktorius Gediminas Trakas
2022-02-18