Policy

UAB „GERA Solutions“ viešojo bei privataus sektoriaus organizacijoms teikia IT sistemų kūrimą, priežiūrą ir konsultacijas. Organizacijos tikslas – būti ilgalaikiu partneriu teikiant individualius, kliento reikalavimus atitinkančius sprendimus bei užtikrinti valdomos informacijos saugumą. UAB „GERA Solutions“ išskirtinumas – teikiamų paslaugų / produktų kokybė, darbuotojų kompetencija bei patikimumas.

UAB „GERA Solutions” užsibrėžtus tikslus pasiekia:

 • Analizuodama klientų poreikius, lūkesčius, keliamus reikalavimus, įvertindama turimas kompetencijas ir paslaugų/produktų teikimo galimybes.
 • Vykdydama griežtą paslaugų/produktų teikimo kontrolę.
 • Organizuodama ir vykdydama veiklą, vadovaudamasi patvirtinta kokybės politika.
 • Organizuodama darbuotojų praktinį mokymą ir skatindama kelti kvalifikaciją.
 • Su kokybės ir informacijos saugumo tikslais ir įsipareigojimais supažindindama darbuotojus.
 • Skatindama darbuotojų motyvaciją, iniciatyvumą, atsakomybę už darbo rezultatus.
 • Vykdydama įsipareigojimus suinteresuotoms šalims, siekiant patenkinti jų poreikius ir lūkesčius.
 • Analizuodama ir tobulindami kokybės ir informacijos saugumo vadybos sistemą.
 • Užtikrindama teisinių ir sutartinių reikalavimų laikymąsi.
 • Apsaugodama organizacijos valdomą ir tvarkomą informaciją, kitus informacijos išteklius nuo tyčinio ar netyčinio sugadinimo, sunaikinimo, vagystės, atskleidimo, falsifikavimo ar iškraipymo.
 • Užtikrindama saugų, tikslų ir efektyvų informacinių sistemų veikimą. Greitai ir patikimai šalindama galimus veiklos sutrikimus.
 • Parinkdama ir įgyvendindama adekvačias valdymo priemones nustatytų rizikų mažinimui.
 • Didindama darbuotojų supratimą informacijos saugumo srityje.

Šios politikos įgyvendinimui UAB „GERA Solutions” sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą integruotą kokybės ir informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 ir LST ISO/IEC 27001:2017 standartų reikalavimus.

Direktorius Gediminas Trakas
2018-09-20